แปรงถ่านคืออะไร

แปรงถ่านคือ!

ชิ้นส่วนที่ประกอบอยู่ในเครื่องจักรกลไฟฟ้าหลายอย่างสำหรับทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างพลังกล
กับพลังงานไฟฟ้า การทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมนี้เป็นการเชื่อมต่อระหว่างส่วนหลัก ส่วนหนึ่งที่หมุน
ด้วยความเร็วสูง (ทุ่น, ROTOR, AMATURE ) ส่วนหลักอีกส่วน จะตรึงอยู่กับที่โดยเชื่อมต่ออยู่กับสายไฟ (มัดข้าวต้ม, COIL, FIELD COIL, STATOR)

คุณลักษณะพื้นฐานที่แปรงถ่านควรมี

แปรงถ่านจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ระบบการเปลี่ยนแปลงพลังงานดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้

  1. เป็นตัวนำฟ้าที่ดี

  2. เป็นตัวนำความร้อนที่ดี

  3. เป็นวัสดุที่มีความหล่อลื่นในตัวเองได้ เพื่อลดแรงเสียดทาน

  4. เป็นวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีที่อาจมีใช้ในงานเครื่องจักร

  5. เป็นวัสดุที่ทนต่อแรงกดและแรงสั่นสะเทือนได้โดยไม่แตก

 เนื้อวัสดุที่ใช้ทำแปรงถ่าน ที่ได้รับการพัฒนาตามลักษณะของงานเป็นเกรดหลักๆ ดังนี้

  1. Natural graphite  เป็นกราไฟต์ธรรมชาติซึ่งสามารถนำกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้ที่ประมาณ 10 แอมแปร์/ตารางเซนติเมตร  วัสดุกราไฟต์นี้ มีลักษณะอ่อนและเรียบ มีคุณสมบัติในการหล่อลื่นจึงสามารถทนต่อการขัดสีได้ดี

  2. Electro graphite ( เกรด 88,89) เป็นกราไฟต์ที่เกิดจากกรรมวิธีดารผลิตโดยสารตั้งต้นเป็นผงถ่านที่ได้รับการบดละเอียดแล้วนำไปผ่านกระบวนการเผาและกระบวนการทางไฟฟ้าซึ่งจะทำให้โครงสร้างของวัสดุใหม่ที่ได้มีลักษณะคล้ายกราไฟต์ วัสดุ Electro graphite นี้ได้รับการออกแบบให้มีคุณสมบัติที่ดีในหลายด้าน เช่น มีการหล่อลื่นดี สามารถทนต่อกระแสไฟสูง นำความร้อนดี ไม่เกิดออกซิเดชั่น เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *